0985 939309Liên hệ

Hệ thống đại lý

Ocean International Logistic – Vận tải Quốc tế Đại Dương hiện đang là đại lý tại Việt Nam cho các công ty vận chuyển hàng hóa

 HUANJI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD.

  • NVOCC:MOC-NV04823
  • 11F, Fortune Building, No.828 Fuming Road, Jiangdong District, Ningbo, China
  • Website: http://www.nb-hj.com/

Express Line Corp – LAX Office

ASM Logistics (S) Pte Ltd

  • No.6 Changi South Street 2,  #07-01 Xilin Districentre Building D, Singapore 486349
  • Tel: (65) 6542 6008 – Fax: (65) 6542 9891
  • Website: http://www.asmlogistics.com.sg/

Cargo Compass spa