0985 939309Liên hệ

Dịch vụ chuyển phát nhanh

DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH

Dịch vụ chuyển phát nhanh của Ocean International Logistic không giới hạn về địa lý, các công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh đã giải quyết được những vấn đề như khoảng cách, thời gian… cho những người sử dụng dịch vụ này.

Tuy nhiên không phải hàng hóa nào cũng được gửi chuyển phát nhanh được. Nó có nhiều yếu tố tác động đến do đó có những mặt hàng bị cấm hoặc có điều kiện kèm theo khi bạn sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh.